2 forfjamskede nye lærere
Baggrundsbillede
Tomt billede
Pige sparker katPige sparker kat Sol Rotterne forlader den synkende skude
Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
Tomt billede

Virkeligheden i Folkeskolen.

Det er ikke kun i år 2001, at det kan være svært at være lærer. Om virkeligheden i folkeskolen skrev P.C. Steenvinkel allerede i 1784:

Her sidde i en skole en snes børn, mere eller mindre mellem hinanden. Nogle skal kende bogstaver, andre stave, nogle læse indenad, andre udenad. En forfærdelig alarm! I de stillere mellemscener råber skolemesteren: Læser børn! og nu opløfte alle stemmerne sig med muligste styrke, og ABC, og katekismus, evangeliebog og forklaring synges i så skingrende og uangenem en koncert imellem hinanden, at det ikke var at undre, om skolemesteren blev forrykt. Midt under denne voldsomme støj kommer en efter anden op med deres lektie. Her skråles ham atter ørerne fulde. Medens han hører den ene, spøge de andre. Stille! Hvad var det, du sagde? Skrup, skrap! Nu tuder en, så griner en anden. Endelig er timen forbi. Lægger sammen, råber den plagede mand, og så den sidste torden af træskoene - så lukkes dørene, og den dag er borte; Gud veed, til hvad nytte!" -

I 1839 har man imidlertid fundet måder at afhjælpe denne situation på. Herom skriver lærer E.L. Børresen i "Månedsskrift for almue-skolelærere":

Afstraffelse "I den tidligeste barndomsalder er legemlig tugtelse næsten det eneste middel, hvorved man kan quæle spiren til det onde i dens første udvikling, og drive sløve og træge naturer til større virksomhed. --Barnet må, så snart det begynder at føle og ytre sin egen vilje, lære at kende, agte og lyde en højere vilje, og det vil det ikke let lære uden gennem legemlig revselse, ikke uden at føle en højere viljes overmagt og de midler, som står til dennes tjeneste, og ikke uden at føle de smerter, det pådrager sig ved at trodse den. I den tidligeste alder forstår barnet ikke fornuftige grunde, regeres selv mindre af fornuften end af tilbøjeligheder og lidenskaber, står i det hele langt nærmere ved dyret, og da er det naturligt, at man må anvende de samme midler til dets opdragelse, som til dyrenes afrettelse."

Denne side er printet fra http://www.laerere.dk

Copyright © 2002 - 2019 by FBLDF - Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
All rights reserved
Tomt billede
Tomt billede
Til toppen