2 forfjamskede nye lærere
Baggrundsbillede
Tomt billede
Pige sparker katPige sparker kat Sol Rotterne forlader den synkende skude
Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
Tomt billede

'Vejledning for Undervisningsministre
til fastholdelse af læreres lave løn'

Det er lykkedes foreningen at komme i besiddelse af et fortroligt dokument fra undervisningsministeriet, som på mange måder øger forståelsen for vores fru Tørnæs' gøren og laden. Hun gør jo bare, hvad hun er blevet instrueret i - det kære menneske.

Undervisningsministeriet
Kontor 47

21. november 2001


'Vejledning for Undervisningsministre til fastholdelse af læreres lave løn'
 1. Sørg for, at du ikke selv har nogen som helst undervisningsmæssig erfaring eller kendskab til læreres arbejde. Dette vil gøre det langt nemmere at postulere usandheder.
 2. Bland dig ikke med lærere, hverken i dit arbejde eller din fritid, da du hermed kan risikere at få forståelse for læreres situation og arbejde.
 3. Brug enhver anledning til at kritisere skolen og lærerne, således at du opildner den almene befolknings nedgørende holdning til lærerstanden.
 4. Anvend enhver OECD-rapport til at fremkomme med hånlige betragtninger om lærernes fejl og mangler, samtidig med at du kan benytte anledningen til at foreslå nye tiltag og love.
 5. Disse nye tiltag og love bør indeholde nye krav til lærernes i forvejen stressede arbejdssituation, hvorved du forhindrer dem i at have overskud til at modsige dig og bevise, at du ikke har ret.
 6. Indfør testning af skoleeleverne, og sørg for at testningens målinger sker på områder, som eleverne ikke er gode til - uanset, at folkeskolelovens intentioner og formål negligeres.
 7. Test ikke de mål, der står skrevet i folkeskoleloven, da dette blot vil vise, at lærerne og skolen faktisk lever op til sine formål.
 8. Brug ovennævnte test til at begrunde, hvorfor lærerne ikke gør deres arbejde godt nok, hvorfor de da bestemt ikke har fortjent mere i løn.
 9. Fastholdelsen i lønniveau betyder, som du ved, nedadgående realløn for lærere. Dette bruges til at forhindre, at de mest veluddannede søger lærerstudiet, hvorved din argumentation pkt 3, 4, 5 og 8 stadig er brugbar.
 10. Indfør ligeledes merituddannelse for lærere, således at kvaliteten blandt lærerne yderligere forringes. Hermed er argumentationen i pkt. 3, 4, 5 og 8 stadig brugbar.
 11. Giv ingen ressourcer til kurser og videreuddannelse, således at du fastholder lærerne i den nuværende situation, både undervisningsmæssigt og lønmæssigt. Ligeledes kan du hermed fastholde dine postulater om deres fejl og mangler.
 12. Anvend i din fremturing nye begreber, som ingen kender indholdet af og som lyder besnærende, f.eks. ordet 'faglighed'.
 13. Du har hermed signaleret til offentligheden, at lærerne og skolen er så ringe, at lønstigninger i lærerstanden er et ublu forlangende.
 14. Hiv op i balkjolen og glæd dig over, at du hermed har skabt en grundløs berettigelse til fortsat at modarbejde de mange, mange, mange kloge, gode, velfunderede, hårdtarbejdende, engagerede, aktive, omsorgsfulde, erfarne, kreative, ydende, ordentlige, retskafne, solide, stabile, dygtige og lavtlønnede lærere i den danske folkeskole.
Denne side er printet fra http://www.laerere.dk

Copyright © 2002 - 2020 by FBLDF - Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
All rights reserved
Tomt billede
Tomt billede
Til toppen