2 forfjamskede nye lærere
Baggrundsbillede
Tomt billede
Pige sparker katPige sparker kat Sol Rotterne forlader den synkende skude
Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
Tomt billede
Pressemeddelelse:

09.04.2013

Støtteerklæring til Danmarks Lærere

9. april 2013


Til Danmarks Lærerforenings medlemmerOPROP!


Uden Grund og imod Den danske Lærerstands oprigtige Ønske, om at leve i Fred og Venskab med Kommunernes Landsforening (KL), har netop samme KL d. 1.april 2013 iværksat Lockout af fireogfyrretusinde Undervisere i den danske Folkeskole, samt frie Grundskoler m.v.
KL's Hensigt er og bliver, efter Mulighed, at bestemme suværent over de danske Læreres Arbejdstid på disses Arbejds­pladser på Skolerne, som ligger mere afsides fra KL's Hovedkontor og derfor er mindre farlig for netop KL og Kommunerne, i det Haab, at det ikke vilde være muligt for Lærerne, at kunde optræde stærkt nok imod dem.
Af denne Grund har har Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole (FBLDF) set det nødvendigt at vågne af sin Dvale og ytre sit Mishag mod dette Tiltag fra KL.
KL forsøger til Stadighed at gøre Folkeskolerne særdeles tomme. Da en yderligere An­ledning ikke synes at være givet efter Maaneders Møder uden konkrete Forslag nedskrevet paa Papir, har KL nu officielt d. 1. april d.aa. erklæret, ikke mere at taale den danske Lærerstands Arbejde indenfor de danske Skoler fra Nord til Syd, Øst til Vest og paa Øerne i De danske Farvande. Man erklærede selv at vilde overtage Udfærdigelsen af en Arbejdsaftale. Man har tilslut truffet alle Forberedelser for over­raskende at tage Besiddelse af alle nødvendige Støttepunkter i Pressen. Den allerede i 2008 arbeidende Forhandler, Michael Ziegler, udtalte det aabent, at han ikke var villig til at lade sig holde tilbage af ”legale Afgjørelser eller neutrale Rettigheder som staar paa Papirlapper.”
Han har forberedt Slaget mot den danske Lærerstand.
FBLDF har til nu overvaaget denne Mands Forholdsregler, men kan ikke taale, at en ny Arbejdstidsaftale nu blir skaffet alene efter KL's Ønsker.

Den danske Regjering med Finansminster Bjarne Corydon har siden Maaneder haft Beskjed om disse Forsøg. Ligeledes er deres Holdning ingen Hemmelighed for den danske Befolkning.

Derfor har FBLDF besluttet at foregribe det KL'ske Angreb og med sine Magt­midler at udtale sin Støtte og værne den saalænge Lockout'en varer.

For Landets Sikkerhed mod de KL'ske Overgreb, sørger fra nu af alene den danske Lærerstand.

God Kamp

  FBLDF
Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole

Hovedstyrelsen
FBLDF

Denne side er printet fra http://www.laerere.dk

Copyright © 2002 - 2020 by FBLDF - Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
All rights reserved
Tomt billede
Tomt billede
Til toppen