2 forfjamskede nye lærere
Baggrundsbillede
Tomt billede
Pige sparker katPige sparker kat Sol Rotterne forlader den synkende skude
Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
Tomt billede
Pressemeddelelse:

05.06.2006

Forlig indgået mellem DLF og FBLDF

..kopier ikke! ..det er for dyrt! Der er netop indgået forlig mellem 'Danmarks Lærerforening'(DLF) og 'Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole'(FBLDF) om brug af karikaturtegning forestillende undervisningsminister Bertel Haarder.

Tegningen, som er fremstillet af FBLDF's tegner, havde nogle af DLF's lokalforeninger brugt i forbindelse med en demonstration d. 22 marts d.å. Tegningen var, uden at spørge hverken FBLDF eller FBLDF's tegner, blevet brugt på en plakat, som opfordrede til at deltage i nævnte demonstration.

FBLDF forlangte på vegne af tegneren kompensation - ellers ville sagen overgå til foreningens advokat.
Til alles glæde viste DLF sig dog sindet til at indgå en løsning, der kunne glide ned til alles tilfredshed.
Ved en reception på FBLDF's sekretariat blev sagen forklaret for medlemmerne, som havde mere end ord i munden, men til sidst lod løsningen glide ned og kvitterede med en sang.


FBLDF har efterfølgende meddelt DLF, at tegningen herefter kan bruges vederlagsfrit af DLF.

Hovedstyrelsen
FBLDF

Denne side er printet fra http://www.laerere.dk

Copyright © 2002 - 2020 by FBLDF - Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
All rights reserved
Tomt billede
Tomt billede
Til toppen