2 forfjamskede nye lærere
Baggrundsbillede
Tomt billede
Pige sparker katPige sparker kat Sol Rotterne forlader den synkende skude
Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
Tomt billede
Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den Danske Folkeskole har ladet sig gribe af tanken om testning.

PPP (Prøve i Pædagogisk Paratviden)

Besvares uden brug af hjælpemidler. Ingen tidsbegrænsning.
Der er 100 (et hundrede) spørgsmål i prøven
Du må kun sætte et kryds/ én markering ved hvert spørgsmål
Antal rigtige besvarelser betegner din viden i procent. Simpelthen!1. Hvilken paragraf i grundloven omhandler retten til undervisning?
     § 76
     § 77

2. Nævn årstallene for 6 skolelove.
     1812, 1849, 1912, 1940, 1953, 1974
     1814, 1899-1903, 1937, 1958, 1975, 19933. Eksamensmellemskolen eksisterede fra hvornår til hvornår?
     1912 - 1953
     1903 - 1958

4. Den praktiske mellemskole (eksamensfri) eksisterede fra hvornår til hvornår?
     1937 - 1958
     1940 - 1953

5. 1. - 3. realklasse med afsluttende eksamen eksisterede fra hvornår til hvornår?
     1958 - 1975
     1953 - 19746. Hvornår blev undervisningsministeriet skilt ud fra kirkeministeriet?
     1916
     1917

7. Hvornår mistede præsten sin faste plads i skolekomissionen?
     1933
     1932

8. Hvornår kom det såkaldt "Sthyrske Cirkulære"?
     1910
     1900

9. Den Bell-Lancasterske metode er bedre kendt under hvilket navn?
     Gruppeundervisning
     Indbyrdes undervisning

10. Hvilken konge underskrev skoleanordningen af 1814?
     Fredrik d. 6.
     Fredrik d. 7.

11. Hvilken konge indførte de såkaldte "rytterskoler"?
     Frederik d. 6.
     Frederik d. 4.

12. Hvornår levede Christen Kold?
     1819 - 1869
     1816 - 1870

13. Hvem var undervisningsminister i 1937 og 1958?
     Jørgen Jørgensen
     Anders Andersen14. Har danske skolelærere skullet aflægge embedsed?
     Ja, indtil ca. 1920
     Nej, aldrig

15. Ved hvilken skolelov indførtes begrebet "centralskoler"?
     1937
     1940

16. Hvornår afskaffedes officielt hjælpeskoler og hjælpeklasser?
     1965
     197817. Hvornår kom "den blå betænkning"?
     1960-61
     1964-65

18. Hvad handlede "den grønne betænkning" om?
     Studievejledning
     Specialundervisning.19. Hvornår fik kvinder adgang til lærerjob i den offentlige skole?
     1859
     1917

20. Hvornår indførtes intelligenstesten Dansk Binet?
     1928
     1956

21. Hvilken skolelov opererer med a- og b-klasser fra 5. skoleår?
     1953
     1958

22. Fra hvornår til hvornår løb "Vanløse-forsøgene"?
     1920 - 24
     1924 - 28

23. Hvilket år startede "indoktrineringsdebatten"?
     1975
     197424. Hvornår indførtes 13-skalaen?
     1963
     1965

25. Hvilket år blev 7-års undervisningspligt afløst af den nuværende?
     1972
     1975

26. Hvornår optrådte der første gang skolelæger i folkeskolen?
     1901
     189727. Hvornår gik man fra gotisk skrift over til latinsk?
     1875
     1895

28. Hvornår indførtes metersystemet?
     1910
     1917

29. Hvornår afløstes rigsdaler og skilling af kroner og øre?
     1865
     187530. Hvornår blev Danmarks Lærerforening stiftet?
     1874
     189531. Hvornår afskaffedes legemlig afstraffelse i skolen ved lov?
     1965
     1967

32. Hvornår fik kommunerne pligt til at oprette børnehaveklasser?
     1979
     1975

33. Hvornår fik kommunerne pligt til at oprette skolenævn?
     1974
     197034. Hvilket år indviedes RUC?
     1972
     1974

35. Hvilket år vedtog folketinget "9-punktsprogrammet"?
     1970
     1969

36. Hvornår var "lørdagsfri" gennemført i alle folkeskoler?
     1970
     196937. Hvornår kom det såkaldte "enhedscirkulære" for specialundervisning?
     1988
     1990

38. Hvornår indførtes de nuværende skolebestyrelser?
     1989
     1990

39. Hvornår indførtes obs-undervisning ved cirkulære herom?
     1972
     1974

40. Hvornår udlagdes særforsorgen fra stat til amter og kommuner?
     1981
     1980

41. Hvilken skolelov indførte "klassens time" på skemaet?
     1975
     1974

42. Hvornår kom debatoplægget "U-90"?
     1978
     1977Hvornår blev faget

43. tegning til formning?
     1953
     1958

44. formning til billedkunst?
     1991
     1994

45. gymnastik til legemsøvelser?
     1958
     1953

46. legemsøvelser til idræt?
     1974
     1975

47. sang til musik?
     1975
     197448. Hvornår indførtes krav om adgangsgivende eksamen i læreruddannelsen?
     1966
     1962

49. Hvilket år kom retskrivningsreformen, der bl.a. indførte å i stedet for aa?
     1947
     1953

50. Hvad var Bisgård-udvalgets kommissorium i betænkning 1018?
     Indførelse af børnehavekl.
     Skolestart (samord.)

51. Hvornår åbnedes det første skolepsykologiske kontor, nu PPR?
     1934
     1936

52. Hvornår startede cand.psyk.-studiet?
     1946
     194453. Hvornår blev lærerrådet til pædagogisk råd?
     1992
     1990

54. Hvad betyder oprindeligt det græske ord pædagogik?
     Pædagog = drengefører (slave)
     Pædagog = underviser

55. Hvad betyder oprindeligt det græske ord skolé?
     Frie mænds frie tid
     OpdragelsesanstaltMarkér forfatteren til:

56. "Barndommens gåde"?
     Tove Ditlevsen, 1943
     Maria Montessori, 1936

57. "Barnets århundrede"?
     Ellen Key, 1900
     Joseph Conrad, 1900

58. "Emile"?
     Jean Jacques Rousseau, 1762
     James Boswell, 1762

59. "Vejen til livet"?
     Bertrand Russell, 1955
     Anton Makarenko, 1955

60. "Pygmalion i klasseværelset"?
     Robert Rosenthal, 1968
     Yasunari Kawabata, 1968

61. "Om børneskolen"?
     Christen Kold, 1850
     Elias Lönnroth, 1849

62. "Lille barn, hvis er du"?
     Saul Bellow, 1976
     Ellen Nørgård, 1977

63. "Summerhill-skolen"?
     Alexander Sutherland Neil, 1963
     Giorgos Seferis, 1963

64. "Orbis Pictus"?
     Amos Comenius, 1658
     Thomas Hobbes, 1651Hvem er toneangivende person inden for:

65. Frankfurterskolen?
     Horcheimer, Adorno, Marcuse, Habermass
     Adelmeier, Flick, Sørensen

66. Behaviorismen?
     Nielsson, Schiedschmier, Nürnberg
     Watson, Thorndike, Skinner

67. Eksistentialistisk pædagogik?
     Flick, Andersson
     Bolnow, Hellesnes

68. Geneveskolen?
     Steiner
     Piaget

69. Frigørende pædagogik?
     Marx
     Freire

70. Humanistisk psykologi?
     Hüber, Mass, Zückenberg
     Allport, Maslow, Glaser

71. Glocksee-skoleforsøgene?
     Schmidt, Poulsen
     Negt, Ziehe72. Hvem var Ovide Decroly?
     Belgisk læge og psykolog (1871-1932) reformpæd.
     fransk pædagog (1864-1920)

73. Hvem var J. B. Basedow?
     Tysk filantropist (1723-1790)
     Engelsk forfatter, psykolog (1773-1844)

74. Hvem var J. H. Pestalozzi?
     Schweizisk pædagog (1746-1827), børnebyer.
     Italiensk psykolog (1899-1961)

75. Hvem var Friedrich Fröbel?
     Schweizisk psykolog og pædagog (1832-1911)
     Tysk pædagog (1782-1852)

76. Hvem var Herbert Spencer?
     Engelsk filosof og samf.teoretiker (1820-1903)
     Amerikansk lektor (1944-2001)Hvilke personer forbindes med følgende begreber:

77. Arbejdsskolen?
     Herbert von Nickelberg (1814-1888)
     Georg Kerschensteiner (1854-1932)

78. Sensitive perioder?
     Maria Montessori (1870-1952)
     Liza de Pui (1874-1934)

79. Den levende vexelvirkning?
     Thomas Kingo (1634-1703)
     N.F.S. Grundtvig (1783-1872)

80. Den frie tekst?
     Denis Diderot (1713-1784)
     Celestin Freinet (1896-1966)

81. Eurytmi?
     Rudolf Steiner (1861-1925)
     Liza de Pui (1874-1934)

82. Learning by doing?
     John Dewey (1859-1952)
     John Wesley (1901-1984)

83. Læsning på talens grund?
     Ulrika Leimar (1926-1979)
     Annika Leimar (1905-1976)

84. Reversibel tænkning?
     Philip Steen (1902-1987)
     Jean Piaget (1896-1980)

85. Den orale fase?
     Franz Enger, (1849-1948)
     Sigmund Freud (1856-1939)

86. Den elaborerede kode?
     Cecil Coucher (1922-1994)
     Basil Bernstein (1924-2000)Hvilket undervisningsprincip modsvarer sædvanligvis:

87. elementprincippet?
     Helhedsprincippet
     Samlingsprincippet

88. det formelle princip?
     Det funktionelle princip
     Det uformelle princip

89. det deduktive princip?
     den statistiske metode
     Det induktive princip90. Hvor mange amter er der i Danmark? (indtil 2007)
     14
     15

91. Hvor mange kommuner? (indtil 2007)
     271
     27492. Hvor mange børn i undervisningspligtig alder?
     ca. 403.000
     ca. 685.000

93. Hvor mange folkeskoler?
     ca. 1800
     ca. 2600

94. Hvor mange folkeskolelærere?
     ca. 50.000
     ca. 71.000

95. Hvor mange børn i privatskoler?
     ca. 59.000
     ca. 68.000Hvad står følgende forkortelser for:

96. DPU?
     Danmarks pæd. universitet
     Den pædagogisk Udfordring

97. PPR?
     Personlig Psykologisk Resultatbog
     Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

98. SFO?
     Skole-fritids-ordning
     Skole- og Frikvartersordning

99. SPF?
     Statens pædagogiske forsøgscenter. (Nedlagt 2006)
     Skolepsykologisk Forening

100. SSP?
     Samarbejde, Samvær og Personlighed
     Skole, Social- og sundhedsforvaltning og PolitiDenne side er printet fra http://www.laerere.dk

Copyright © 2002 - 2020 by FBLDF - Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
All rights reserved
Tomt billede
Tomt billede
Til toppen