2 forfjamskede nye lærere
Baggrundsbillede
Tomt billede
Pige sparker katPige sparker kat Sol Rotterne forlader den synkende skude
Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
Tomt billede

Meritlærer? Hvad betyder merit?

I forbindelse med undervisningsministerens høringsrunde om den kommende meritlæreruddannelse fremkom et spørgsmål her til redaktionen.
Hvad betyder egentlig "meritlærer" - eller bare "merit"

Som den ansvarlige forening vi er, gik vi straks i gang med at undersøge sagen.


Og hvad var mere nærliggende end at tage NuDansk Ordbog ned fra hylden - ikke den nyeste - men den fra omkr. 1979. Vi skal jo spare!
  • me'rit(e) meriten, meriter (fra fransk mérite af latin meritum afl. af mereri fortjene; jf. emeritus) - 1. plur. meriter (oftest ironisk) 'bedrifter': blandt hans meriter kan nævnes to indbrud. - 2. i væddeløbssprog: løbe på m. deltage med flere heste i et løb uden at angive, med hvilken løbet ønskes vundet.
Indbrudstyve og gamblere? Er det den slags lærere vi skal have i folkeskolen?


Nuvel, den var ikke helt ny, den ordbog. Vi forsøger os med en lidt nyere. Redaktionen ligger også inde med Gyldendals Leksikon 1 - 10 (1986).

  • meritokra'ti (lat. -gr.) pol. system hvor magten og autoriteten er fordelt efter personlig kvalifikation og præstation. [klip] ... idet familiebaggrund, rigdom og inden for visse grænser medlemskab af bestemte pol. partier betyder stadig mindre ved besættelse af de vigtigste positioner i alle sektorer i samfundet.
  • me'ritvurdering: i erhvervslivet en form for personalebedømmelse som i første række anv. som middel til at differentiere mellem forskellige arbejdstageres lønninger, når deres arbejdsopgaver er ensartede. Arbejdstagerne sammenlignes med hinanden mht. flid, påpasselighed, færdigheder, kundskaber, loyalitet over for virksomheden m.m. i forhold til de krav som er forbundet med arbejdsopgaverne.
Som det ses var der ikke noget direkte opslag på 'merit', men to sammensætninger.
Og af det første kan læses, at tager man en 'Meritlærer-uddannelse' er man næsten lovet en plads i Statsministereriet??

Det andet opslag viser at 'Ny Løn' har været undervejs i mange, mange år. - Og bliver nok mere udtalt i fremtiden!


Det var jo nok ikke en fyldestgørende forklaring, så vi må søge videre. Det rigtige svar ligger måske 'på internettet'?
Vi taster 'merit' i en søgemaskine og får en masse henvisninger. Bl.a.:


Et norsk cigaret-mærke. Skal vi nu invaderes af en masse stor-rygere på lærerværelserne?
Opslag: merit

Merit. En voksfjerner? Er der en særlig magt og autoritet over det? Det skulle da lige være at fjerne ørevoksen fra alle de gamle lærere, så de bedre kan høre om de nye pædagogiske tiltag!
opslag. merit

Nej. Så er der mere gang i The Volvo Order of Merit.
Men man skal vist være god til at spille golf, hvis man skal håbe på denne titel!
Opslag: merit

Vor søgen bragte os også frem til ....
En monitor! En monitor? Fjernundervisning? Skal de nye lærere overhovedet ikke sætte deres ben ude på skolerne?
Opslag: merit

Endelig kom vi vist frem til det rigtige. Men den lyder så kedelig, så den vil vi slet ikke kommentere!
Opslag: merit


FBLDFs opslags- og leksikonservice håber at vi har været til nytte. Om ikke andet så til moro.


Denne side er printet fra http://www.laerere.dk

Copyright © 2002 - 2020 by FBLDF - Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
All rights reserved
Tomt billede
Tomt billede
Til toppen