2 forfjamskede nye lærere
Baggrundsbillede
Tomt billede
Pige sparker katPige sparker kat Sol Rotterne forlader den synkende skude
Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
Tomt billede

Tillad mig høfligst....

Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole sendte i januar 2008 nedenstående brev til 50 erhvervsledere, som qua deres job i netop det private, måtte være de rigtige til at løse folkeskolens problemer.
Vi valgte i brevet - og dermed opgaven til til erhvervslederne - at fokusere på ledelsen af virksomheden.
Vi håbede selvfølgelig at kunne få nogle gode råd til løsning af problemet.
12. januar 2008

Til XXXXXXX

Tillad mig høfligst at henvende mig til Dem for at bede om Deres vurdering af en virksomhed, som jeg er en del af, og som styrer direkte mod afgrunden.
De er specielt udvalgt til denne opgave, idet vi anser Dem for at være yderst kompetent i denne sammenhæng og derfor et af vore bedste bud til at løse vore problemer.

Inden jeg beskriver problematikken, vil jeg lige kort præsentere mig: Jeg er formand for foreningen FBLDF hvis eneste formål er, at arbejde for bevarelsen af en yderst truet faggruppe.

Vores situation er følgende:
Ved målinger af produktets kvalitet, ses i stigende grad en tendens til kaos, hvilket vi ikke kan overskue. Problemet er endvidere, at ingen kender årsagen hertil. Der er desværre lige så mange ukvalificerede, konfunderede forslag til løsninger, som der er andemad i gadekæret.
Derfor ser vi ingen anden udvej, end at bede om virkelig eksperthjælp af mennesker, hvis hele virksomhed bygger på viden og engagement, hvilke egenskaber vi anser, at De er garant for.

Vi har valgt at fokusere på styrelsen af virksomheden. Tillad mig at skitsere fra toppen: Politikere af mangfoldig observans afstikker de overordnede mål. Lokale politikere tilpasser og udmønter disse mål til den enkelte virksomheds bestyrelse, som herefter enerådende har hånd og halsret over virksomhedens hele drift og virke.
Da vi nu efter mange år inden for dette system vælger at fokusere på dette overordnede led i virksomheden, er det fordi, vi aner, at årsagen miseren skal søges her. Men da vi ikke er i stand til at se skoven for bare træer, kunne Deres hjælp sikkert virke som en øjenåbner.

Tillad mig at præsentere virksomhedens styrelse ganske kort: Virksomheden er af geografiske årsager opdelt i mindre virksomheder - 1200 i alt. Fælles mål justeres med få års mellemrum og burde alt afhængig af efterspørgslen efterleves.
Ca. 600 000 er brugere af virksomhederne, således er ca. 900 000 kunder involverede.

  • Ved hver af disse selvstændige virksomheder er oprettet en bestyrelse, der består af 5-7 repræsentanter for kunderne valgt af og blandt de kunder, som møder frem til opstillingsmøderne, som afholdes hvert 4. år.
  • Antallet af kunderepræsentanter skal være 7, hvis virksomheden har specielle funktioner.
  • 2 repræsentanter er valgt af og blandt virksomhedens medarbejdere. Det vil i reglen være tillids-manden og dennes suppleant.
  • 2 repræsentanter vælges blandt kundernes børn. De skal være i alderen 6 - 17 år.
  • Alle overnævnte bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.
  • Formanden for bestyrelsen udpeges blandt kunderepræsentanterne.
  • Virksomhedens administrerende direktør samt dennes nærmeste medarbejder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i bestyrelsesmøder - dog uden stemmeret
Siden denne styring af vore virksomheder blev vedtaget i 1990, har uroen murret og medarbejderne i virksomhederne følt afmagt og umyndiggørelse. Udviklingen i samfundet går i retning af øget medarbejderindflydelse. Det modsatte gør sig gældende inden for dette fag. Da styringsformen af virksomhederne blev vedtaget, fratog man vores faggruppe de få kompetencer vi havde, idet man fra centralt hold ikke anså os som kvalificerede til at træffe afgørende beslutninger.

Dertil har der siden virksomhedens nuværende styrelsesform blev vedtaget, eksisteret en udpræget uvillighed fra kundernes side til at indgå i disse bestyrelser. Således har det i enkelte tilfælde næsten været nødvendigt, at "dreje armen" rundt på kunderne, for at få dem til at melde sig, hvis der overhovedet skulle kunne dannes en ny bestyrelse ved den enkelte virksomhed.

Afslutningsvis vil jeg lige tilføje, at vi naturligvis har ikke gået i 17 år og ventet på et sammenbrud af alle vore virksomheder uden at forsøge at rette op på den katastrofale udvikling. Det er bare ikke lykkedes. Måske skyldes det, at vi som faggruppe er sat uden for døren, bliver behandlet som lettere retardere og i øvrigt ignoreret. Uddannelsen af nye kolleger er mangelfuld og præget af talrige forsøg på at finde på noget nyt til afløsning af topkvalificerende uddannelse, som bare passede de nye magthavere. Så den uddannelse ligger i ruiner og kan såmænd også være årsag til tendensen til kaos?

Resultaterne af vore bestræbelser er derfor er nedslående. Brugerne og ansatte er kørt fast næsten overalt. Bestyrelserne lever deres eget liv.
Hvad er det galt, og hvad bør vi gøre?
Vi kan ikke honorere Deres hjælpsomhed passende, men da jeg er biavler, sender jeg gerne et glas sommerhonning som tak for en positiv imødekommelse.

Venlig hilsen
Inge Thomsen, formand
FBLDF

Svar fra nogle erhvervsledere:

... Jeg kan godt forstå, hvis I føler, at Folkeskolen er blevet noget mishandlet med årene, men jeg er bange for, at jeg ikke har svarene på, hvorledes man forbedrer den. Dertil mangler jeg indsigt.
Så jeg kan ikke tilbyde den store hjælp. Desværre.
Adm. direktør på Toms A/S


... Mange har vist søgt og søger at løse folkeskolens problemer, dvs. tilpasse undervisningens indhold og form til behovet (selvom behovet nok er svært at definere).

Min erfaring andre steder fra, som næppe kan overføres direkte til folkeskolen, er, at det gælder om at have klare visioner og formålsbeskrivelser. Dernæst gælder det om at opnå accept i organisationen af disse beskrivelser, som blot skal være overordnede rammer. Til slut gælder det så om at decentralisere beslutningerne og overlade dem til de, der er nærmest på informationerne osv.
Erhvervsleder i VKR Holding A/S


Jeg har i en række tilfælde f.eks i pressen, i udvalg eller på konferncer udtalt mig om folkeskolens situation, som jeg synes er bekymrende.

Jeg kan imidlertid ikke for tiden påtage mig at bistå FBLDF. Det beklager jeg, men jeg er meget optaget af mine andre hverv.
Leder på Novo Nordisk A/S

Vi beklager udviklingen inden den danske folkeskole, men det er desværre ikke et område, hvor hverken Hr. Møller eller A.P.Møller-Mærsk kan være behjælpelige.
Svar fra A.P.Møller-Mærsk


Denne side er printet fra http://www.laerere.dk

Copyright © 2002 - 2020 by FBLDF - Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
All rights reserved
Tomt billede
Tomt billede
Til toppen