2 forfjamskede nye lærere
Baggrundsbillede
Tomt billede
Pige sparker katPige sparker kat Sol Rotterne forlader den synkende skude
Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
Tomt billede

Hvad blev der af anskuelsestavlerne????

Ethvert menneske med en vis hukommelse i behold og med mindst fyrre år på bagen erindrer sig med vellyst de i hin herlige skoledage så anvendte anskuelsestavler, hvorpå man panorerede rundt i svundne dages landsbyer, hos bondemanden, i købstaden og på historiske steder - ja, også i Jesu fodspor. Anskuelsestavle
Tomt Teksten til Anskuelsesbillede Nr 3: I Landsbyen.
.... Det er Middag.
Solen skinner lige paa Kirkens Sydside (Vaabenhuset).
Hestene kommer trætte fra Marken og skal vandes,
Føllet har kun leget og er kvikt nok. Køerne skal malkes........
Christian Kolds pædagogiske linie blev efterlevet, og det talte ord havde magt, gjorde indlæring levende. Det levende liv blev illustreret på bedste vis takket være disse tavler med tegninger og i farver. Ja, fryden rykkede og virkeligheden var hyggelig, eventyragtigt og ganske uden socialrealisme eller andet destruktivistisk fortagsomhed. Hønsegården, byens torv, bjergprædikenen og smedens værksted anskuede i lige linie og med lige stor sandhedsværdi, hvad livet var, er og indebærer. Anskuelsestavle
Tomt Teksten til Anskuelsesbillede Nr 3: I Landsbyen.
Mølleren skynder sig med sit Læs Korn
hjem til sin Mølle paa Bakken lige uden for Byen.
Børnene i Skolen har faaet fri en Time;
der er kommet fremmede til Gaarden, ..........

Hvor blev anskuelsestavlerne dog af?????

Foreningen til bevarelse af lærerne i den danske folkeskole søger nu et profitorienteret forlag, der med sans for indlevelse og hyggelige livsformer kan fremstille en række af anskuelsestavler til brug ved pædagogiske rådsmøder på de danske folkeskoler. Tavlerne skal indeholde en så præcis gengivelse af virkeligheden som mulig. Dog skal der intet være på tavlerne, som på nogen måde kan ophidse, nedgøre, stresse eller give dårlig samvittighed til beskuerne.

Tavlerne tænkes udarbejdet ud fra konceptet 'Get a life'. Man kunne forestille sig illustrationer, der anskuede forlystelser, det private arbejdsmarkeds muligheder, familie- og boformer hos andre folke-lag, et menneske i færd med at læse en bog, en familiekomsammen, en aften med vennerne eller billeder af, hvordan en hyggelig weekend i et luksussommerhus ser ud - gerne med spa.

Anskuelsestavle      Anskuelsestavle

Anskuelsestavlerne tænkes anvendt, således at folkeskolelæreres muligheder for at kæde deres eget levned sammen med det rigtige liv bliver til at opnå.
Det anbefales, at der ved hvert pædagogisk møde højst vises to anskuelsestavler. Der er jo grænser for, hvor meget virkelighed, lærere kan integrere i deres følelsesliv på én gang.Denne side er printet fra http://www.laerere.dk

Copyright © 2002 - 2020 by FBLDF - Foreningen til Bevarelse af Lærere i Den danske Folkeskole
All rights reserved
Tomt billede
Tomt billede
Til toppen